Możliwość wizualizacji danych ma duże znaczenie w zarządzaniu produkcją i monitorowaniu poszczególnych procesów. Informacje są zbierane w czasie rzeczywistym i przesyłane dalej przez system. Osoba, która ma do nich dostęp, może nimi zarządzać oraz szybko reagować w momencie zauważenia nieprawidłowości. Jakie są najpopularniejsze metody wizualizacji pracy przemysłowej?

Prosty i przejrzysty HMI 

Jedną z najpopularniejszych metod wizualizacji jest system wykorzystujący HMI (ang. Human Machine Interface). Jest to panel operatorski, który odpowiada za nadzór i sterowanie procesami technologicznymi. Pozwala on na prezentację niewielkiej ilości danych i ograniczone możliwości zarządzania. Zazwyczaj odczytuje się go na ekranach umieszczonych na maszynach. Doskonale sprawdza się do prostych aplikacji, które obsługują małe ilości zmiennych. W oprogramowaniu HMI znaczenie ma prostota i stabilność. Musi ono być idealnie dopasowane do danego systemu, co pozwoli zapewnić szybką reakcję. Dużą rolę odgrywa intuicyjność obsługi, która nie stworzy operatorom dodatkowych problemów i jednocześnie zabezpieczy dostęp przed osobami niepowołanymi.

Najpopularniejszym oprogramowaniem stworzonym na podstawie środowiska wizualizacyjnego klasy HMI, które pozwala na prezentowanie procesów produkcji, jest InTouch. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie rozbudowanego i zaawansowanego graficznie systemu, który będzie można odtwarzać na funkcjonalnym ekranie, a nie tylko na panelu operatorskim.

Możliwości systemu informatycznego SCADA 

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Aquisition) jest to system do projektowania wizualizacji pracy obiektów przemysłowych, przeprowadzania nadzoru i archiwizacji danych. w porównaniu do paneli HMI nie ogranicza się do ilości protokołów komunikacyjnych i wielkości ekranu. SCADA jest systemem nadrzędnym w strukturze złożonej z kilku warstw. Pierwszą są urządzenia takie jak sterowniki przemysłowe i szafy elektryczne lub inne rozdzielnice sterujące. Drugą warstwą jest serwer zbierający dane i baza danych do ich archiwizacji. SCADA jest ostatnim elementem. Wyświetla wizualizacje i raporty na podstawie informacji pobranych z różnych miejsc, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pracy, zoptymalizować procesy i osiągać lepsze wyniki finansowe. Systemy SCADA mogą realizować funkcje programów MES i ERP.

Menu