Zawory elektromagnetyczne:

Do instalacji zamkniętych lub spustowych