Projektowanie układów zasilania, regulacji i automatyki dla wielu dziedzin przemysłu

Wysokiej klasy specjaliści Enel-Automatyka Sp. z o.o. realizują prace projektowe różnorodnych systemów i układów zasilania, regulacji i automatyki dla:

 gospodarki wodno-ściekowej
 energetyki cieplnej i zawodowej

 przemysłu ciężkiego
 przemysłu chemicznego
 przemysłu spożywczego

 magazynowania i logistyki
 chłodnictwa, wentylacji i odpylania