Realizacje

Nasze przykładowe realizacje:

2009

  Wykonanie automatyzacji  Ciepłowni  Rejonowej  w Czerwionce-Leszczynach

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrocza

2010

  PWIK Ruda Śląska – wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy pompowni wody

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości  Babiak

  Wykonanie prac branży elektrycznej, AKPiA i informatycznej systemu automatyki kotła WLM-2,5 w ZC Suchedniów

2011

  Wykonanie układu automatyki sortowania kruszywa w Szymarach

  Projekt i wykonanie układu zasilania, sterowania i automatyki instalacji sortowania kruszywa w Kopalni Dolomitu w Imielinie

  Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania i sterowania pompy geotermalnej w Parku Wodnym Bania

  Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA  ujęcia wody podziemnej w gminie Ujazd

  Wykonanie szaf sterowniczych i AKPiA dla układu przygotowania i podawania węgla w Koksowni Radlin

  Automatyzacja pracy pomp w pompowniach wody przemysłowej wraz z zastosowaniem jednostki nadrzędnej kontrolno-sterującej  umożliwiającej monitorowanie pracy pompowni i zdalne sterowanie pracą pomp w Fortum S.A.  Zabrze.

2012

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości  Osie

  Dostawa i uruchomienie systemu automatyki linii odżużlania kotłów w ciepłowni SFW Suchednów

  Modernizacja stacji ciepłowniczej na terenie Fortum Zabrze

  Modernizacja rozdzielni zasilającej w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Wyrobów Gumowych WOLMOT sp. z o.o.

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pomp naśnieżania stoku Henryk w Krynicy

2013

  Modernizacja turbozespołu TG-8 w zakresie układów AKPiA w Fortum Zabrze

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości  Brzostek

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości  Grążawy

  Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości  Kęsowo

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie (branża elektryczna i AKPiA)

2014

  Wykonanie prac montażowo-elektrycznych systemów wysokiego składowania w magazynach w Strykowie dla  LEK S.A.

  Dostawa i montaż układu automatyki i wykonanie prac z branży elektrycznej wraz z uruchomieniem oczyszczalni dla firmy ADMAT w Złotnikach Kujawskich

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pomp naśnieżania ośrodka Beskid Sport Arena

  Wykonanie prac wdrożeniowych branży AKPiA systemów wysokiego składowania w magazynach w Strykowie dla  LEK S.A.

  Wykonanie układu AKPiA dla ośrodka narciarskiego „Kotelnica”

2015

  Wykonanie układu AKPiA w ośrodku narciarskim Tanvaldsky Spicak

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Chinach

  Wykonanie prac wdrożeniowych branży AKPiA systemów wysokiego składowania w magazynach NUTRIFARM

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Mikołajkach

  Dostawa i montaż układu automatyki i wykonanie prac z branży elektrycznej linii produkcji IVENTO w zakładach chemicznych SYNTHOS

2016

  Instalacja do wytwarzania nawozów z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach( branża elektryczna i AKPiA)

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim Czarna Góra-Sienna

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Sarajewie

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Liupanshui ( Chiny)

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Jaworzynie Krynickiej

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Dusznikach Zdroju

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Vyżne Rużbachy

  Oprogramowanie sterowników PLC i wykonanie wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Wadowicach

2017

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w COS Skrzyczne

  Modernizacja pieców linii chromowania – układ AKPiA oraz wykonanie wizualizacji pracy pieców

  Modernizacja zasilania i sterowania pomp ścieków w oczyszczalni ścieków w Sosnowcu

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Myślenicach

  Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Mycie

  Wykonanie prac montażowo-elektrycznych systemów wysokiego składowania w magazynach Genius GMBH

  Wykonanie prac montażowo-elektrycznych  systemów wysokiego składowania  w magazynach Karton.EU GMBH

  Dostawa, podłączenie i uruchomienie szaf kompensacji mocy biernej w Zakładach Produkcyjnych Wyrobów Gumowych WOLMOT sp. zo.o.

  Dostawa i uruchomienie systemu automatyki węzła ciepłowniczego w ciepłowni Suchedniów