Montaż instalacji elektrycznych, automatyki

Enel-Automatyka Sp. z o.o. realizuje prace obiektowe polegające na montażu  instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA oraz  rozruchu  systemów zasilania, automatyki i sterowania  w różnorodnych branżach.