Enel – Automatyka Sp. z o.o.

ul. Józefa Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice
NIP: 631-256-47-09
Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód
KRS nr 0000307381
Kapitał zakładowy: 360.000,00 zł

ADMINISTRACJA

Agnieszka Lomania

HANDEL

mgr inż. Jacek Deda

Bartłomiej Chojnacki

ZARZĄD

Sławomir Mizgała

Romuald Wiertelorz

Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny
r.wiertelorz@enel-automatyka.pl

Jarosław Zabawski

Członek Zarządu – Dyrektor Produkcji
j.zabawski@enel-automatyka.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

mgr inż. Michał Lukaj

mgr inż. Paweł Semla

mgr inż. Sebastian Bojko

mgr inż. Łukasz Heinze